បញ្ហាទូទៅ

  • អាងងូតទឹកស័ង្កសីឬឆ្នាំងស័ង្កសីដែលប្រើសម្រាប់ជម្រុញកម្តៅក្តៅជាទូទៅប្រើដែកថែបកាបូនទាបដែលមានបរិមាណកាបូនតិច។ នេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយភាពច្របូកច្របល់និងច្រេះក្តៅក្នុងពេលប្រើ។ ប្រសិនបើសម្ភារៈនៃឆ្នាំងស័ង្កសីត្រូវបានប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវវានឹងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រក់ស័ង្កសីយ៉ាងខ្លី…

    2021-03-06

 1